Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

Työllisyyspalvelut ja asiakkuudenhallinta

 

HakosaloCRM-konsepti on kehitetty palvelemaan kunnallisia organisaatioita. Lähestymistapa on ainutlaatuinen, sillä se sitoo yhteen alueellisen elinkeinoelämän parissa toimivia kunnallisia toimijoita, kuten elinkeinotoimet, kehittämisyhtiöt, uusyrityskeskukset, työllisyyspalvelut, hankkeet ja ammatilliset oppilaitokset. Lähestymistapa mahdollistaa synergiaedut eri toimijoiden kesken.

Konsepti palvelee mm. seuraavia osa-alueita:

  • Asiakastyön hallinta (aktiviteettien ja toimenpiteiden kirjaus)
  • Tiedon kulku organisaation sisällä ja organisaatioiden välillä
  • Raportointi ja toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen
  • Asiakastyön laatu
  • Työ- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen

Kuntaorganisaatioissa eri yksiköiden välistä vuorovaikutusta voidaan lisätä samalla kun toimintaan saadaan lisää läpinäkyvyyttä.  Näin palvelun laatua voidaan parantaa työnhakijoiden ja työtä tarjoavien yritysten suuntaan.

Järjestelmän avulla voidaan lisäksi osoittaa paremmin oman toiminnan hyödyllisyys ja tuloksellisuus.

Työllisyyspalvelut

Hakosalo-järjestelmä sisältää Työllisyyspalvelut-osion, joka on kehitetty kuntaorganisaatioiden työllisyyspalveluiden työntekijöiden käyttöön. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunniteltu järjestelmä tukee tehokkaasti työnhakijoihin kohdistuvien työllisyystoimenpiteiden hallintaa.

Järjestelmä sisältää myös tiedot työnhakijoista ja heidän osaamisestaan, jolloin sopivia työntekijöitä voidaan tarjota järjestelmään kirjattuihin avoimiin työpaikkoihin. Samoin järjestelmään voidaan kirjata muut työllistämistoimenpiteet (palkkatuet, työkokeilut, kuntouttava työtoiminta jne.). Jokaiselle työnhakijalle voidaan lisäksi kirjata muistiinpanoina aktiviteetteja (esim. tapaaminen, puhelu, sähköposti).

Järjestelmään kirjataan myös työnhakijoiden asiakkuudet sekä toimenpiteet / palvelut. Järjestelmä pitää sisällään valmiit asiakkuus- ja toimenpideluettelot, joita käyttäjäorganisaatiot voivat myös muokata. Toimenpidekohtaisesti voidaan tallentaa erilaisia tietoja, kuten palkkatukeen liittyvät tarkemmat tiedot (esim. palkka euroissa, tukiprosentti jne.).

Lisäksi järjestelmä mahdollistaa syöttää työnhakijan status-tieto (esim. työllistetty, työssä yleisillä markkinoilla, lomautettu, työtön) sekä palveluryhmä (työhön, koulutukseen, yksilöllisesti tuetteuihin palveluihin).

Jatkuva kehitystyö

Työllisyyspalvelut itsessään on varsin laaja ja monitahoinen toimintaympäristö. Tämä aiheuttaa myös sitä tukevalle tietojärjestelmälle kovat vaatimukset.

Hakosalon liiketoimintamalli tukee hyvin asiakkaiden tarpeita, sillä SaaS-pohjaista järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Uusia ominaisuuksia tuodaan järjestelmään koko ajan, jolloin käyttäjien asiakastyötä voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti.

Hakosalo kehittää järjestelmää asiakkailta saadun palautteen mukaisesti peilaten yksittäisiä tarpeita kokonaisvaatimuksiin. Hakosalo seuraa myös toimialamuutoksia, jotka saattavat vaikuttaa työllisyyspalveluiden asiakastyöhön ja sitä kautta myös järjestelmälle asetettaviin vaatimuksiin.

Roolipohjainen järjestelmä

HakosaloCRM-järjestelmä on kehitetty vastaamaan elinkeinotyöhön liittyvien erilaisten kunnallisten organisaatioiden tarpeisiin. Yli organisaatiorajojen toimivalle järjestelmälle kohdistuu tiukat tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.

Järjestelmä toimii roolipohjaisesti, jolloin erilaisille käyttäjäryhmille (esim. kehittämisyhtiön käyttäjät, työllisyyspalveluiden käyttäjät jne.) määritellään omat roolit. Järjestelmä sisältää kaikille yhteistä tietoa, kuten yritystiedot ja yritysten yhteyshenkilötiedot sekä sensitiivistä dataa kuten työnhakijatieto.

Roolien avulla sensitiivistä tietoa voidaan suojata niin, että tietyssä roolissa toimiva käyttäjä ei pääse käsiksi toisen roolin sensitiiviseksi luokiteltuun tietoon (esim. kehittämisyhtiön käyttäjät eivät näe työnhakijatietoja).

Samoin järjestelmään kirjattavat aktiviteettitiedot on suojattu näkymään vain oman roolin käyttäjille. Aktiviteetteja voidaan salata näkymään myös roolin sisällä esimerkiksi vain itselle tai halutulle käyttäjäryhmälle.

Toisaalta voidaan luoda myös yhteisiä aktiviteetteja, jolloin hyödyllinen tieto vaikkapa yritysten palkkatukipaikoista saadaan siirtymään yli organisaatiorajojen. Toiminnan läpinäkyvyyden edistämiseksi kaikista aktiviteeteistä näkyy kaikille käyttäjille seuraavat tiedot:

  • Päivämäärä ja paikka
  • Yritys
  • Yrityksen yhteyshenkilö
  • Aihe / Otsikko
  • Oma henkilöstö (järjestelmän käyttäjät)

Lisätietoa tietoturvasta: www.hakosalo.fi/tietoturva

 
Päivitetty 11.10.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi