Elinvoimaa alueellesi

2. Aktiviteettien kirjaus

 

CRM-järjestelmien perusominaisuuksiin kuuluu, että asiakkaan kanssa käydyt keskustelut voidaan kirjata järjestelmään muistiin. Hakosalon järjestelmässä tämä tapahtuu kirjaamalla aktiviteetteja. Aktiviteettityyppejä ovat mm. Tapaaminen, Puhelu, Sähköposti, Taustatyö jne.

Aktiviteetteihin liittyy useita tietoja, kuten:

  • Aktiviteetin tyyppi
  • Aktiviteetin tila
  • Aihe / otsikko
  • Päivämäärä, paikka ja aika
  • Työnhakija
  • Mahdollinen yritys ja yrityksen henkilö
  • Oma henkilöstö (järjestelmän käyttäjät)
  • Kuvaus
  • Liitteet

Aktiviteetit on suojattu roolikohtaisesti. Mikäli järjestelmään kirjataan aktiviteetti Työllisyys-roolissa, ei aktiviteetin kuvauskentän tiedot, työnhakijatiedot ym. sensitiivinen data näy toisen roolin käyttäjille.

Järjestelmään voidaan kirjata myös yhteisiä aktiviteetteja, jolloin aktiviteetti näkyy kaikkien roolien kaikille käyttäjille. Mikäli esimerkiksi kehittämisyhtiön yritysneuvoja käyttää samaa järjestelmää, voi hän yrityskäynnin jälkeen luoda yhteisen aktiviteetin yrityksen tarjoamaan työkokeilu- tai palkkatukipaikkaan liittyen. Näin työllisyyspalveluiden edustaja saa tiedon avoimesta paikasta.

Lisätietoa: Aktiviteettien kirjaus

Esimerkkiraportti: Aktiviteettien lukumäärä työllisyyspalveluissa kvartaaleittain.

HakosaloCRM-järjestelmä mahdollistaa aktiviteettien liittämisen myös Asiakkuuksiin tai Toimenpiteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aktiviteetteja voidaan raportoida vaikkapa hankekohtaisesti (kuinka paljon tapaamisia on liittynyt ”Työllisty tuella -hankkeeseen vuonna 2020).


Työnhakijakortin oikeaan palstaan on koottu aktiviteettitiedot


Aktiviteetteja voidaan raportoida monipuolisesti esim. aktiviteettilajien mukaan.

<<

Esimerkkiraportti: Aktiviteettien määrä lajeittain.

 
Päivitetty 17.5.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi