Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

Toimintaperiaate

 

HakosaloCRM-järjestelmään kirjataan Työnhakijoita, joiden kanssa käydyt keskustelut (tapaamiset, puhelut, sähköpostit) voidaan kirjata Aktiviteetteina järjestelmään. Jokaiselle aktiiviselle työnhakijalle kirjataan Asiakkuus (esim. Työllisyyspalvelut, Kuntakokeilu, Hanke-asiakkuudet), jotta niiden määrää voidaan raportoida.

Asiakkuuden aikana työnhakijaan kohdistuu erilaisia Toimenpiteitä. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi Palkkatukijakso, Työkokeilu, Kuntouttava työtoiminta, Työpajat, Uravalmennus jne.

Huom! Toimenpidettä ei voi kirjata ilman voimassa olevaa asiakkuutta.

Raportoinnin kannalta on tärkeää tietää, kuinka paljon asiakkaita esimerkiksi työllisyyspalveluiden asiakkuudessa on ollut vuonna 2020. Tulokanavan avulla raportoidaan mistä kukin työnhakija on tullut asiakkuuteen. Samoin halutaan raportoida mihin asiakkuus on päättynyt (Asiakkuuden päätös).

Kirjattaessa työnhakijaan liittyviä useita toimenpiteitä, voidaan muodostaa kahden toimenpiteen välille Siirtymä (lähde- ja kohdetoimenpiteet). Näin saadaan raportoitua esimerkiksi mihin eri toimenpiteisiin työkokeilusta on siirrytty. Järjestelmä piirtää graafisen ketjun siirtymistä (siirtymähistoria).

Järjestelmään kirjataan myös Työpaikkoja (avointen markkinoiden työpaikat, palkkatukipaikat, työkokeilupaikat, piilotyöpaikat jne.). Työpaikkaan voidaan yhdistää työnhakija, jolloin kyseinen työpaikka merkitään täytetyksi.

Työnhakija saattaa olla työllisyyspalveluiden piirissä pitkään, jolloin aktiviteetteja, asiakkuuksia ja toimenpiteitä kirjataan useita. Eri Asiakkuuksia ja toimenpiteitä voi olla käynnissä myös samanaikaisesti.

Työnhakijoille voidaan kirjata myös Status-tieto (esim. työtön, työssä, lomautettu jne.) sekä Palveluryhmä.

 Työllisyyspalveluiden periaatekuva


Katso myös:

 
Päivitetty 17.5.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi