Elinvoimaa alueellesi

Kykyviisari

 

Kykyviisari® on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan.


Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä. Hakosalolla on voimassa oleva sopimus TTL:n kanssa. Hakosalon asiakasorganisaatioilla on käytössä oma linkkinsä, joka voidaan jakaa organisaation omilla verkkosivuilla tai lähettää suoraan asiakkaalle. Kannattaa luoda ”landing page” -tyyppinen sivusto, jonne voi kirjata mm. ohjeita Kykyviisarin täyttämiseksi.

Työnhakijat hyödyntävät vahvaa tunnistautumista kirjautuessaan täyttämään Kykyviisaria. Vastaamisen voi myös keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Mikäli työnhakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää vahvaa tunnistautumista, voidaan hänelle lähettää suora linkki työnhakijan kortilta kohdasta ”Muut toiminnot” tai täyttää Kykyviisarin yhdessä asiakkaan kanssa.

Kykyviisariin vastaaminen

Kykyviisariin vastaaminen voidaan tehdä kahdella tapaa:

1) Vahva tunnistautuminen

Käyttäjä kirjautuu organisaatiokohtaisen linkin avulla Hakosalo itsepalveluun ja täyttää siellä Kykyviisarin. Työnhakijan kortti luodaan automaattisesti Hakosalo-järjestelmään.

2) Ei vahvaa tunnistautumista

Mikäli käyttäjällä ei ole mahdollista kirjautua Hakosalo itsepalveluun, voidaan hänelle lähettää suora linkki (myös virkailija voi täyttää Kykyviisarin työnhakijan puolesta samaa linkkiä hyödyntäen).

Jotta linkki voidaan lähettää, tulee järjestelmään aluksi luoda kortti työnhakijalle (Lisää uusi työnhakija). Kortille lisätään vähintään työnhakijan yhteystiedot ja hetu. Tämän jälkeen Kykyviisari-linkki voidaan lähettää työnhakijan kortilta kohdata "Muut toiminnot".

 

Katso myös:

Hakosalo-järjestelmä (virkailija)

Itsepalvelu (työnhakija)

 
Päivitetty 23.5.2022

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi