Elinvoimaa alueellesi

Ota yhteyttä

TMT-tietojen tuonti

 

Hakosalo-järjestelmään voidaan tuoda csv-muotoiset tmt-tiedot erityisen tuontityökalun avulla. Järjestelmään voida tuoda erillisinä tiedoistoina:

  • TMT-200 -lista
  • TMT-300/1000 -lista

Mikäli CSV-tiedostossa oleva työnhakija löytyy järjestelmästä, päivittyy TMT-tiedot hänen kortilleen

Mikäli tietoja ei löydy järjestelmästä, luodaan työnhakijasta uusi kortti ja samalla päivitetään TMT-tiedot

CSV-tiedoston avulla tuodaan seuraavat työnhakijaan liittyvät tietokentät:

·        Nimi

·        Hetu

·        Postinumero

·        TMT-tiedot

Järjestelmä näyttää tuontihistorian, jonka avulla voi tarkastella aikaisempia tuonteja. Tuonnin voi myös perua / poistaa, jolloin poistettavan tuonnin tiedot häviävät järjestelmästä.

HUOM!

Tiedot voidaan tuoda järjestelmään ainoastaan csv-muodossa (älä siis avaa tiedostoa aluksi excelissä ja tallenna sitä excel-muotoon).

Tiedostot tulee myös ladata järjestelmään kuukausittain oikeassa järjestyksessä.

TMT-tietojen tuonti

Tuotavat tiedostot tulee olla ladattuna omalle koneelle csv-muodossa.

TMT-tietojen tuonti aloitetaan Ohjauspaneelista (päävalikko) kohdasta TMT-tuonti.

Aluksi valitaan halutaanko tuoda TMT300/1000 -lista vai TMT200-lista.

 

Tämän jälkeen oikea tiedosto poimitaan koneelta ja tiedosto prosessoidaan.

 

Esikatselu

Kun tiedosto on prosessoitu, näkyy tiedostosta poimittava data taulukoissa. Selaamalla ikkunaa alaspäin näet kaikki tiedot (tässä vaiheessa tietoja ei ole vielä tallennettu järjestelmään).

Muista painaa alla näkyvässä esikatselu-ikkunassa vielä yläreunan sinistä Aloita tuonti -nappulaa.

 

Tuodut tiedot

Kun alla oleva näkymä näkyy, on tiedot tuotu järjestelmään ja voit tarvittaessa aloittaa uuden tuonnin.

Myös TMT-tuontien historia näkyy tällä sivulla.

 

Tietojen selaaminen

Tuodut tiedot näkyvät yksittäisen työnhakijan kortilla Info-laatikossa sekä työnhakijaliluettelossa, kun valitaan TMT-sarake näkyviin.

Voit klikata TMT-sarakkeen otsikkoa "TMT" ja valita avautuvasta ikkunasta "Näytä jakauma", niin näet jakauman 200, 300 ja 1000 TMT-asiakkaista. Klikkaamalla graafin vieressä esim. TMT200, saat listan kyseisestä kohdejoukosta.

 

TMT-tiedot Live-raportoinnissa

TMT-tietoja voi tarkastella Live-raportoinnissa, josta löytyy oma kategoriansa "TMT".

Listätietoa: Live-raportointi

 
Päivitetty 30.12.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi