Elinvoimaa alueellesi

4. Toimenpiteet

 

Työnhakijaan kohdistuu erilaisia toimenpiteitä asiakkuuden aikana. Toimenpidettä ei voi kirjata ilman voimassa olevaa asiakkuutta eli toimenpide liittyy aina johonkin asiakkuuteen.

Hakosalo tarjoaa valmiin toimenpidepohjan, jota voidaan soveltuvilta osin myös muokata joko lisäämällä tai poistamalla toimenpiteitä.

Toimenpiteisiin voidaan liittää työnhakija ja tarvittaessa työpaikka. Näin järjestelmässä linkittyvät keskenään työnhakija, häneen kohdistunut toimenpide ja järjestelmään kirjattu työpaikka sekä sen tarjoava organisaatio.

Toimenpiteiden kirjaaminen aloitetaan Työnhakija-kortilta ”Lisää uusi”-toiminnon kautta tai järjestelmän kysyessä Asiakkuuden tallennuksen jälkeen.

Toimenpideluettelo

Asiointi- ja ohjauspalvelut

 • Palvelutarpeen arviointi
 • Yksilöohjaus / palvelutarpeen tarkennus
 • Tietohuolto- ja neuvottelupalvelut
 • Asiantuntija-arvioinnit
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus

Työllistäminen

 • Palkkatuki / kunta
 • Palkkatuki / yksityinen
 • Palkkatuki / 3.sektori
 • Palkkatuki / velvo
 • Starttiraha
 • Työssä oleva
 • Työpaja

Kokeilut

 • Työkokeilu / kunta
 • Työkokeilu / yksityinen
 • Työkokeilu / muu
 • Koulutuskokeilu

Koulutukset

 • Työvoimakoulutus
 • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella
 • Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella
 • Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella
 • Oppisopimuskoulutus
 • Omaehtoinen opiskelu
 • Muu koulutus (esim. korttikoulutus)

Valmennukset

 • Työnhakuvalmennus
 • Uravalmennus
 • Työhönvalmennus
 • Ryhmävalmennus

Muut palvelut

 • Kuntouttava työtoiminta
 • Vuorotteluvapaasijaisuus
 • Muu ostopalvelu

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Lakisääteinen terveystarkastus
 • Lääkäripalvelut
 • Sosiaalipalvelut
 • Täydentävät palvelut
 • Kuntoutuspalvelut
 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • Ammatillinen kuntoutus


Katso myös:

 
Päivitetty 17.5.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi