Elinvoimaa alueellesi

« Edellinen | Seuraava »

Työnhakijan status

 

Työnhakijan status-tieto kertoo onko työnhakija tällä hetkellä esimerkiksi töissä vai työtön. Jaottelu perustuu TEM:n työvälitystilaston laatuselosteeseen.


Työllistetty (00)

Työllistettynä työssä olevaksi merkitään työnhakija, jonka työnantajalle maksetaan palkkatukea tai jonka palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin valtion virastolle tai laitokselle on osoitettu määrärahoja (valtiolle työllistetyt). Lisäksi työllistettynä työssä olevaksi merkitään yrittäjäksi ryhtynyt työnhakija, jolle on myönnetty starttirahaa.


Työssä yleisillä työmarkkinoilla (01)

Työssä yleisillä työmarkkinoilla olevaksi luetaan työnhakija, jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on vähintään 4 tuntia. Työssä yleisillä työmarkkinoilla olevaksi merkitään myös työnhakija, joka työllistyy työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään. Työssä yleisillä työmarkkinoilla olevaksi luetaan myös työnhakija, joka on tilapäisesti poissa työpaikastaan sairauden, loman, työriidan, sääesteen, koneiden rikkoutumisen tai muun tällaisen syyn vuoksi.

Myös vuorotteluvapaasijaiset kuuluvat tähän ryhmään, jos heidän työnhakunsa on voimassa.


Työtön (02)

Työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhteessa eikä työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitetulla tavalla työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa tai omassa työssään ja joka ei ole työttömyysturvalain 2 luvussa tarkoitettu päätoiminen opiskelija.

Työttömänä pidetään myös työsuhteessa olevaa, joka on kokonaan lomautettu (03) tai jonka säännöllinen viikoittainen työskentelyaika on alle 4 tuntia.

Päätoimisia koululaisia ja opiskelijoita ei lueta työttömiksi myöskään lomien aikana.


Lomautettu (03)

Lomautetuksi luetaan työnhakija, jonka työnantaja on lomauttanut kokoaikaisesti ilman palkkaa määräajaksi tai toistaiseksi. Kokoaikaisesti lomautetut (03) kuuluvat työmarkkina-asemansa mukaan työttömiin.


Lyhennetyllä työviikolla (04)

Henkilö on lyhennetyllä työviikolla, jos työnantaja on supistanut hänen viikkotyöaikaansa eikä hän saa tältä supistetulta ajalta palkkaa. Myös henkilöt, jotka on lomautettu lyhentämällä viikoittaista tai päivittäistä työaikaa kuuluvat tähän ryhmään.

Jos sen sijaan työnhakijana oleva on alun perin työnantajan kanssa sopinut, että hänen työnsä on osa-aikatyötä (esim. puoliaikatyötä) ei häntä merkitä lyhennetyllä työviikolla olevaksi vaan työssä olevaksi (01).


Työvoiman ulkopuolella (05)

Työnhakijan katsotaan olevan työvoiman ulkopuolella, jos hän täyttää työttömän määritelmän, mutta työllisyyskoodi 02 ei ole henkilön tilanteen perusteella arvioituna tarkoituksenmukainen. Tällaisia voivat olla esim. vankeusrangaistusta suorittavat, pitkään laitoshoidossa olevat ja asevelvollisuuttaan suorittavat, jotka ilmoittautuvat työnhakijoiksi, mutta voivat ottaa työtä vastaan tai osallistua palveluihin vasta määräajan kuluttua.

Työvoiman ulkopuolella oleviksi merkitään myös henkilöt, jotka ovat pitkään pois työpaikastaan esim. vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla olevat.


Työttömyyseläkkeellä (06)

Työnhakija merkitään työttömyyseläkkeellä olevaksi silloin kun työttömyyseläkkeen myöntämisestä on päätös olemassa. Työnhakua ei päätetä, ainoastaan aikaisempi koodi (02) muutetaan. Työttömyyseläkkeellä olevia oli vuoteen 2015 asti.


Työllistymistä edistävässä palvelussa (07)

Koodille merkitään työnhakuvalmennuksessa, uravalmennuksessa, työ- tai koulutuskokeilussa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevat.


Koulutuksessa (08)

Koulutuksessa olevaksi merkitään työnhakijat, jotka ovat päätoimisia koululaisia tai opiskelijoita. Työvoimakoulutuksessa olevat, omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna opiskelevat sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisesti omaehtoisesti kotoutumistuella opiskelevat merkitään myös koulutuksessa oleviksi.


Työllistymistä edistävässä palvelussa (07) ja koulutuksessa (08) olevat kuuluvat työmarkkina-asemansa mukaan työvoiman ulkopuolella oleviin työnhakijoihin, samoin työttömyyseläkkeellä (06) olevat.

Työmarkkina-aseman perusteella työssä oleviksi lasketaan työllistetyt (00), yleisillä työmarkkinoilla olevat (01) sekä lyhennetyllä työviikolla (04) olevat.

 
Päivitetty 4.2.2021

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi