Elinvoimaa alueellesi

 

Tietosisältöjen kuvaus

 

Perustietosisältö

Perustietosisältö yrityksistä kattaa kaupparekisteritietojen lisäksi Tieken ylläpitämän verkkolaskuosoitteiston tiedot sekä Tilaajavastuu Oy:n luotettava kumppani -rekisteritiedon.

Yrityksen tunnistetiedot ja historia (PRH)

Yrityksen yksilöivä y-tunnus ja y-tunnushistoria. Tunnistetiedot sisältävät kaiken kaupparekisterissä y-tunnukseen liitetyn tiedon, jossa y-tunnukseen on kohdistunut muutos. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sulautuminen, jakautuminen tai osittaisjakautuminen.

Nimitiedot (PRH)

Yrityksen kaupparekisteriin merkitty virallinen toiminimi. Nimitietoja voivat virallisen toiminimen lisäksi olla aputoiminimi ja rinnakkaistoiminimi. Aputoiminimellä yritys saa harjoittaa osaa toiminnastaan ja rinnakkaistoiminimi on yrityksen toiminimi jollain toisella kielellä kuin yrityksen varsinainen toiminimi.

Yritysmuoto ja kieli (PRH)

Yritysmuoto kertoo harjoittaako yritys toimintaansa yhtiönä, muuna yhteisönä tai luonnollisena henkilönä. Yrityksen kieli on yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama virallinen kieli (fi/sv).

Yleiset tilatiedot (PRH ja Vero)

Yleiset tilatiedot kertovat onko yritystoiminta lakannut tai keskeytynyt, tai onko yritys asetettu saneeraukseen, konkurssiin tai selvitystilaan.

Toimialatiedot (PRH)

Yrityksen toimiala kerrotaan standardin mukaisella 5-portaisella toimialaluokituksella. Toimialaluokitus TOL 2008 toimii yleisesti taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona.

Sijainti- ja osoitetiedot (PRH)

Yrityksen sijaintitietoihin kuuluvat Tilastokeskuksen kuntakoodiston mukainen kotipaikan kuntakoodi ja selite sekä kaupparekisteriin merkityt posti- ja käyntiosoitteet.

Yleiset yhteystiedot (PRH)

Kaupparekisteriin ilmoitetut yhteystiedot: puhelin, matkapuhelin ja verkkosivusto.

Verkkolaskuosoitteet (Tieke)

Yrityksen viralliseen verkkolaskuosoitteistoon ilmoitetut verkkolaskuosoitteet.

Rekisteritiedot (PRH, Vero ja Tilaajavastuu Oy)

Viranomaisrekistereihin ja luotettava kumppani -rekisteriin kuuluminen. Rekisteritiedot sisältävät Luotettava kumppani tiedon, kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisuusrekistereihin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteriin kuulumisen sekä verohallinnon perustiedot.


Talouden tunnusluvut

Talouden tunnusluvut sisältävät yrityksen tilannetta parhaiten kuvaavat mittarit viimeiseltä viideltä tilinpäätöskaudelta. Lähteenä Netbox käyttää Netbox Finland Oy:n omaa tilinpäätösaineistoa sekä Asiakastieto Oy:n tietoa.

Liikevaihto ja liikevaihdon muutos (NB ja AT)

Yrityksen liikevaihto euroina annetulla tilinpäätöskaudella ja liikevaihdon muutosprosentti edelliseen tilinpäätöskauteen verrattuna.

Tilikauden tulos (NB ja AT)

Yrityksen tulos euroina annetulla tilinpäätöskaudella.

Liikevoitto (NB ja AT)

Yrityksen liikevoitto euroina annetulla tilinpäätöskaudella.

Henkilökuntaluokka (AT)

Yrityksen ilmoittama henkilökuntaluokka.

Omavaraisuusaste (NB ja AT)

Yrityksen omavaraisuusaste prosentteina annetulla tilinpäätöskaudella.


Toimipaikka- ja toimipaikan ylimmän vastuuhenkilön tiedot

Toimipaikkakohtainen tieto tarkentaa viranomaislähteistä kerättävää tietoa yrityksen yhteystiedoista ja henkilöistä. Vastuuhenkilötietojen pohjana Netbox käyttää Asiakastieto Oy:n tietoa, jonka he käsittelevät tietosuojalain säännösten mukaisesti. Rekisterinpitäjänä tiedolle toimii Netbox Finland Oy.

Pää- ja sivutoimipaikat (AT)

Yrityksen sijainti- ja osoitetiedot sekä toimipaikkatieto (onko pää- vai sivutoimipiste). Tiedot voivat olla uudempia kuin kaupparekisteritieto osoitetietojen osalta.

Liikevaihtoluokka (AT)

Edellisen tilinpäätöskauden mukainen liikevaihtoluokka.

Henkilökuntaluokka (AT)

Yrityksen ilmoittama henkilökuntaluokka.

Kontakti – ylin päättäjä (NB)

Toimipisteen ylimmän päättäjän vastuualue, titteli, nimi ja yhteystiedot (puhelin/sähköposti).


Lue lisää aiheesta:

 
Päivitetty 4.10.2019

 

HAKOSALO OY

Pohjoisranta 11 C 28100 Pori
Puh. 010 231 0560
helpdesk@hakosalo.fi
www.hakosalo.fi